Asiakkaaksi 

 

Asiakkainamme on lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla voi olla mm. neurologisia ja psykiatrisia vaikeuksia tai kehityshäiriö. Toimintaterapiaprosessi toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa pyrkien asiakkaalle merkityksellisiin tavoitteisiin. Terapiamenetelmät ja -välineet valitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Terapia voidaan toteuttaa toimitiloissamme, koulussa/päiväkodissa, asiakkaan kotona tai muussa arjen toimintaympäristössä. Yhteistyötä tehdään asiakkaan lähiverkoston, kuten opettajien, ohjaajien, muiden terapeuttien ja lähettävän tahon kanssa. Toteutamme toimintaterapiaa Kajaanin ohella myös muissa Kainuun kunnissa. Asiakkaaksi voi tulla Kelan, Kainuun hyvinvointialueen ja vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksilla. 

 

Toimitilamme sijaitsevat Kajaanin ydinkeskustassa kerrostalon 2. kerroksessa. Talossa on pieni hissi, johon mahtuu rollaattorin kanssa. Mikäli olet manuaalisen pyörätuolin käyttäjä ja haluat asiakkaaksi, ota yhteyttä ja mietitään miten käynnit onnistuisivat.

 

Toimitiloissa käy satunnaisesti koiria ja avustajakoirat ovat tervetulleita mukaan terapiakäynnille.  Jos olet koirille allerginen, ota asia puheeksi terapia-aikaa varattaessa.

Kelan asiakkaat 

 

 

Meillä on voimassaoleva sopimus Kelan kanssa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapian palveluntuottajina.

Tarjoamme terapiapalveluita suomen kielellä. 

Toimintaterapia on Kelan kuntoutuspäätöksen saaneelle Kelan kustantamaa ja näin ollen asiakkaalle maksutonta palvelua.

Terapiakäyntien toteutuessa toimitiloissa asiakkaalla on mahdollista hakea matkakorvauksia Kelalta.

Terapiapalveluiden toteutusta ohjaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvaus. 

https://www.kela.fi/documents/20124/940710/palvelukuvaus-vaativan-laakinnallisen-kuntoutuksen-yksiloterapiat.pdf

Lisätietoja: https://www.kela.fi

 

 

Jonotilanne

 

 

Saija: Asiakaspaikkoja vapautumassa syksyllä 2024.

Kysy tarkemmin 050-5628160/ email. saija.juntunen1@kolumbus.fi 

 

 

Pauliina: Ei vapaita asiakaspaikkoja tällä hetkellä.

Kysy tarkemmin 050-5883310/ email. toimintaterapia.saikkonen@gmail.com