Toimintaterapia

 

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön, sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön.

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on sairaudesta, vammautumisesta tai elämäntilanteesta aiheutuvia vaikeuksia selvitä päivittäisestä elämästä.

Toimintaterapia rohkaisee ihmistä omaan toimintaan.

Se kehittää ja hyödyntää niitä valmiuksia, joita ihmisellä on.

Ihminen voi vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa valintojensa ja toimintansa kautta. Tämä näkemys on toimintaterapian perusta. (Suomen toimintaterapeuttiliitto ry) 

Lisätietoja: Https://Www.Toimintaterapeuttiliitto.Fi/